Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych – co to jest i na czym polega?

przez | 5 marca 2019

Jeśli rejestrujesz się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, Urząd musi bezzwłocznie ustalić tzw. profil pomocy. Każdy z trzech profili zawiera inne formy pomocy i aktywizacji, które dopasowuje się indywidualnie dla każdej osoby bezrobotnej. Sprawdź, co bierze się pod uwagę przy ustalaniu profilu i czym różnią się od siebie poszczególne stopnie.

Analiza sytuacji osoby bezrobotnej – na co Urząd Pracy zwraca uwagę?

Urząd Pracy, tuż po rejestracji danej osoby jako bezrobotnej, analizuje jej sytuację, a także ocenia szanse na rynku pracy. Pod uwagę brane są różne czynniki. Pierwsza grupa to czynniki, które mogą utrudniać wejście lub powrót na rynek pracy. Należą do nich m.in.:

 • Wiek i płeć,
 • Wykształcenie, uprawnienia, umiejętności,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Okres bezrobocia,
 • Dostęp do nowoczesnych form komunikacji z pracodawcami oraz Urzędem Pracy,
 • Oddalenie od rynku pracy, czyli miejsce zamieszkania.

Druga grupa zawiera czynniki, które określają gotowość bezrobotnego do powrotu lub wejścia na rynek pracy, czyli wszystko to, co wskazuje na chęć i potrzebę do rozpoczęcia pracy. Na przykład:

 • Dyspozycyjność,
 • Zaangażowanie w poszukiwanie pracy na własną rękę,
 • Elastyczność i gotowość do dopasowania się do wymagań na rynku pracy,
 • Przyczyny rejestracji w Urzędzie pracy,
 • Przyczyny chęci podjęcia pracy,
 • Dotychczasowa gotowość do współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

Jakie są profile pomocy osobom bezrobotnym?

Rejestrując się w Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostaniesz zaklasyfikowany do jednego z trzech poniższych profili pomocy:

 • I profil pomocy – obejmuje przede wszystkim pośrednictwo pracy. W uzasadnionych przypadkach może także obejmować poradnictwo zawodowe oraz inne formy pomocy. Mogą to być m.in. szkolenia, zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu, finansowanie egzaminów, bony czy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • II profil pomocy – obejmuje usługi oraz instrumenty na rynku pracy, a także zlecone przez Urząd Pracy działania aktywizacyjne. II profil zawiera także inne formy pomocy bezrobotnym poza Programem Aktywizacja i Integracja.
 • III profil pomocy – obejmuje Program Aktywizacja i Integracja, a także działania aktywizacyjne zlecone przez Urząd. III profil zawiera ponadto programy specjalne i w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Urząd Pracy ustala profile pomocy osobom bezrobotnym na podstawie danych dostępnych w karcie rejestracyjnej oraz wywiadu z bezrobotnym. Wywiady przeprowadzane są przez pracowników Urzędów. Informacje są przetwarzane z wykorzystaniem narzędzia do profilowania pomocy bezrobotnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *